Naast de natura- financiering (ZIN) zijn zorgaanbieders steeds meer alert op de mogelijkheden die een Persoons Gebonden Budget voor cliënten en de organisatie met zich meebrengt.

Consultancy van Kenniscentrum Gezondheidszorg helpt u bij alle vragen inzake PGB’s. Dat varieert van voorlichting over de mogelijkheden van het PGB op basis van de actuele CVZ-regelgeving, het in kaart brengen van de voor- en nadelen van financiering via PGB’s (situationele analyse of haalbaarheidsanalyse) tot aan het volledig implementeren van PGB-financiering in uw organisatie.