Als zorgaanbieder of ketenpartner in zorg schakelt u Kenniscentrum Gezondheidszorg in voor alle werkzaamheden op het gebied van wet- en regelgeving van de gezondheidszorg in Nederland. De core-business van Kenniscentrum Gezondheidszorg ligt op het gebied van de AWBZ, de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

 

Door een uitgebreide en actuele kennis van wet- en regelgeving, management en operationele werkprocessen krijgt u antwoorden op al uw vragen en ontwikkelt Kenniscentrum Gezondheidszorg passend beleid voor (veranderingen in) uw organisatie.

 

U denkt hierbij bijvoorbeeld aan zorginkoop, mogelijkheden van wet- en regelgeving, het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten of diensten, het ontwikkelen van beleid, ontwikkelen en uitvoeren van implementatietrajecten of het kortstondig vervangen van beleidspersoneel of een stafmedewerker.