U heeft plannen om als zorgaanbieder in het kader van de AWBZ van start te gaan. Uw ideeën over de opzet van uw ondernemen zijn al voor een deel klaar en u komt op het punt dat u zich gaat oriënteren op wet- en regelgeving, het verkrijgen van een toelating, het verkrijgen van middelen via bijvoorbeeld een zorgverzekeraar of zorgkantoor.

 

 

 

Welke zaken komt u zoal tegen als u start met leveren van zorg en ondersteuning binnen het kader van de AWBZ?

 • Verkenning van de markt.
 • Financieringsvormen
 • Wet- en regelgeving CTG en VWS
 • Toelatingseisen WTZi
 • Randvoorwaarden zorgkantoor
 • Contracteerbeleid zorgkantoor

 

Voorbeelden van diensten en ondersteuning door Kenniscentrum Gezondheidszorg

 • Haalbaarheidsanalyse en aanbevelingen voor uw bedrijfsplan 
 • Relatiebeheer zorgkantoor 
  - Algemene correspondentie en briefvoering
  - Ondersteuning of volledige overname van (aanbesteding  of) zorginkoop
 •  Scholing in modules
  - AWBZ, CTG, CVZ  en ZVW
  - WMO
  - PGB