Interne en externe communicatie verloopt deels via geschreven documenten. Deze communicatie bereikt een grote groep personen en heeft vaak meer impact als wordt verondersteld. Iedere geschreven tekst kent zijn eigen wijze van benadering van de doelgroep en heeft zijn eigen eisen op het gebied van stijl, omvang, inhoud, toonzetting en transparantie. Teksten moeten doelgericht, doelbewust en vooral doeltreffend zijn geschreven.

Kenniscentrum Gezondheidszorg verzorgt diensten op het gebied van het geschreven woord, zowel in de Nederlandse, Duitse als Engelse taal. U denkt hierbij aan bijvoorbeeld:

  • Jaarverslagen
  • Mailings/Penvoering
  • Brochures
  • Promotiemateriaal

 

 

Wat houden de diensten in?

Schrijven

Na gedegen overleg en discussie met de opdrachtgever over het onderwerp wordt uw boodschap in goed Nederlands (Duits of Engels) op de doelgroep afgestemd.

Herschrijven of corrigeren

U heeft nieuwe tekst die vóór publicatie dient te worden herzien. Ook kan een intern document toe zijn aan een nieuwe, herziene versie, die beter past bij uw organisatie in zijn huidige toestand. Het is van groot belang dat uw tekst foutloos is, helder overkomt en ontspannen leest.

Redigeren

Denkt u aan geschreven documenten die geredigeerd dienen te worden om de leesbaarheid te vergroten of om interpunctie, stijl en spelling passend te maken.