Zorgondernemerschap gaat hand in hand met een lerende organisatie. De koers van een organisatie, de resultaten en de kwaliteit van zorg zijn voor een groot deel afhankelijk van de kennis en betrokkenheid van uw medewerkers. Om het functioneren van uw medewerkers te optimaliseren kunt u gebruik maken van trainingen en scholingen. Solide, actuele en complete kennis op het eigen vakgebied is een onmisbare tool voor zowel operationeel werkenden als beleids- en stafmedewerkers.

 

Kenniscentrum Gezondheidszorg verzorgt uw trainingen en scholingen op het gebied van wet- en regelgeving en empowerment van cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Voor trainingen op het gebied van teambuilding, betrokkenheid en bevordering van sociale competenties werkt Kenniscentrum Gezondheidszorg samen met POLE consult.

 

Naast groepsgewijze trainingen worden ook thematische presentaties of informatiebijeenkomsten verzorgd. U denkt hierbij aan: veranderingen in wet- en regelgeving en de kansen voor een cluster of locatie, brainstormsessies ter ontwikkeling van nieuw beleid, focusgroep-interviews met cliënten, themabijeenkomst voor medewerkers inzake interne koerswijzigingen van een organisatie.