De cliënt in zijn rol van zorgconsument en een zorgondernemerschap dat zich richt op de wensen en behoeften van deze cliënt om een positieve bijdrage te leveren aan zijn kwaliteit van leven. Immers kwaliteit is, volgens een oude en alom bekende definitie, de mate waarin een product of dienst tegemoet komt aan de wensen van de klant. Er dient een directe en proactieve relatie te zijn tussen de aanbieder en de zorgconsument.

 

Een zorgaanbieder/ondernemer die onvoldoende contact met zijn klanten onderhoudt, verliest de focus op vragen en wensen van de klant. Zorgondernemerschap wordt dan steeds meer geleid door de passieve dynamiek van klanten in plaats van proactief leiderschap van de zorgondernemer. Als klanten onvoldoende worden betrokken en gehoord, oefenen zij altijd indirect hun invloed uit op het voortbestaan van een organisatie door het sturen van de financiële middelen.Een proactieve houding, betrokkenheid van klanten en een vraaggerichte werkwijze leiden derhalve altijd tot het beste resultaat voor alle betrokkenen: het aangaan en uitbouwen van duurzame cliëntrelaties en mensgerichte zorg.