dali figuur in bubbels.jpgDe mens is een integraal, holistisch wezen met vele aspecten die uiteindelijk gezamenlijk zijn leven en kwaliteit van leven bepalen. Een mens bestaat uit lichaam, geest, emoties en  spiritualiteit en heeft een sociale achtergrond. Deze aspecten van de mens zijn niet in onderdelen te scheiden, mogelijk wel te onderscheiden. Derhalve dient zorg en behandeling voor mensen eveneens een holistisch vertrekpunt te hebben, dat recht doet aan alle aspecten van het menselijk bestaan en de ondeelbaarheid van lichaam en psyche. De mens in interactie met zijn omgeving brengt de menselijke identiteit tot leven.

 

 

 

Hieruit vloeit voort dat mensen nimmer identiek kunnen zijn op basis van steeds aanwezige verschillen in henzelf of hun omgeving. Een holistisch mensbeeld brengt tevens een verantwoordelijkheid van de mens met zich mee voor zijn eigen leven en welzijn. Ieder mens heeft de persoonlijke verantwoordelijkheid om op zijn eigen, unieke wijze in zijn behoeften te voorzien, om zodoende een zinvol en gezond bestaan op te bouwen waarin hij zich kan ontplooien