Zorginnovatie & wetenschappelijk onderzoek

Innovatie

Zowel binnen de care en de cure staat Nederland voor grote uitdagingen om ons stelsel op termijn betaalbaar en bereikbaar te houden voor iedereen.  Maar ook binnen aanpalende beleidsterreinen als de jeugdwet en de WMO. Wil het Nederlandse zorgstelsel toekomstbestendig worden en blijven dan is innoveren een harde voorwaarde.

Enkele onderwerpen waar u mee te maken krijgt:

  • Instellingsvreemde of nieuwe vormen van zorgverlening ontwikkelen bestaande processen aanpassen.
  • Nieuwe protocollen of standaarden ontwikkelen.
  • De toegang tot de zorg hervormen.
  • Innovatieve technologieën inzetten of wellicht verder fijnslijpen voor een bepaalde doelgroep.

 

Bij zorginnovatie horen ook beleidsregels die dit proces ondersteunen of bevorderen. Maar het is ook mogelijk om geheel nieuwe betaaltitels voor te stellen bij de NZa. Dat vergt wellicht samenwerking of betrokkenheid van het Ministerie van VWS of Justitie. 

Wilt u gestructureerd een zorginnovatie ontwikkelen, passende financiering regelen of een innovatie implementeren? Overweegt u of het mogelijk is om een innovatietraject te starten? Wij brengen het onderwerp voor u in kaart, helpen u bij de ontwikkeling, de implementatie en de overleggen met uw ketenpartners: zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren, de NZa, VWS of Vektis.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek kan hierbij  de meerwaarde van innovaties onderbouwen en aantonen.  Maar wetenschappelijk onderzoek kan ook een doel op zich zijn en ook dan pakken wij dit voor u op. Hierbij maken wij gebruik van systemen die bij uw doel en opdracht passen.  Zoals bijvoorbeeld SPSS, SAS,  Stata of “R”.