BELEIDSONDERSTEUNING, TRAINING & SCHOLING

Beleidsondersteuning

Nederland kent veel wetten, regels en beleidsregels op het gebied van de gezondheidszorg. Bijna 25 jaar ervaring leert ons niet enkel de opzet en inhoud van deze regels maar ook de manieren om deze optimaal in te zetten in het belang van uw organisatie. Hoe gaan financiers concreet om met eisen, wegen alle eisen even zwaar, waar wordt in het bijzonder op gelet en wat is van het allergrootste belang bij bijvoorbeeld zorginkoop.

Immers uw instelling  en de financiers van zorg hebben deels gemeenschappelijk klanten en belangen maar deels verschillen deze ook. Wat zijn wegen om uiteindelijk tot een win-win situatie te komen met het best haalbare resultaat voor uw zorgonderneming?

Training & scholing

Wij maken niet enkel een plan van aanpak om veranderingen in gang te zetten maar trainen desgewenst ook uw medewerkers op het gebied van bijvoorbeeld zorgfinanciering , zorginnovatie, indicatiestelling of wij doen onderzoek naar de outcome van uw bedrijfsactiviteiten of zorgtrajecten.