Zorginkoop

De zorg in Nederland is in internationaal perspectief van zeer hoge kwaliteit. Echter zij kent een complexe en fors vertakte financieringsstructuur. Aan de start staan een aantal wetten zoals de WLZ en de ZVW met daarbij een zeer groot aantal beleidsregels om deze wetten in de praktijk vorm te geven.

Deze beleidsregels worden minimaal jaarlijks aangepast of gemuteerd. De diversiteit in beleid neemt nog verder toe als men ziet op de WMO of de Jeugdwet. Iedere gemeente in Nederland ontwikkeld eigen beleid en voert dit meestal ook zelf uit.

Parallel aan dit alles verloopt ook de zorginkoop bij het Ministerie van Justitie. Dit is een eigenstandige zorginkoop, echter deze hangt in de uitvoering nauw samen met bijvoorbeeld de WMO of de Jeugdwet.

Bij alle voorkomende vormen van zorginkoop kunnen wij u adviseren. Wij kunnen de gehele zorginkoop voor u uitvoeren, gedeelten van de inkoop voor u vormgeven of u ondersteunen bij delen van inkooptrajecten of aanbestedingsprocedures. 

Zo kan zorginkoop plaatsvinden volgens vrij eenvoudige trajecten binnen bijvoorbeeld de cure (1ste lijns zorg) tot aan volledige Europese aanbestedingstrajecten binnen de context van gemeenten of regionale zorginkooporganisaties.  Wij zijn dan ook gedreven in het werken met inkoopapplicaties als bijvoorbeeld Negometrix, Mercell, Tenderned, De Aanbestedingskalender of CTM.