Starters

Bent u van plan om zelf een zorginstelling te starten? Dan heeft u kennis gemaakt met een veelvoud van eisen, criteria, processen, webbased inkoopapplicaties en vigerende regionale en landelijke wet- en regelgeving. Wij kunnen u begeleiden bij alle processtappen die nodig zijn om een toegelaten zorginstelling op te richten.

Denk bijvoorbeeld aan trajecten of stappen die horen bij :

  • het opstellen van passende teksten voor statuten van zorginstellingen
  • voldoen aan de eisen die de Governancecode Zorg 2022 aan u stelt
  • voldoen aan de eisen en criteria van de Wtza
  • verkrijgen en registreren van AGB-codes
  • de omgang met Vektis en Vecozo-certificaten
  • voldoen aan de AO/IC
  • herschikking of nacalculatie
  • samenwerking met uw accountant op het gebied van controle en verantwoording
  • het correct aanleveren van uw jaarverantwoording bij het Ministerie van VWS (Jaarverantwoording in de zorg). 

Alle stappen van A tot Z kunnen wij, passend bij de betreffende zorgvorm van uw onderneming, voor u in kaart brengen, doorlopen of geheel van u overnemen.